SROI – Maatschappelijke Impact

Social Return On Investment (SROI)

SROI is een methode die het mogelijk maakt financiële en maatschappelijke waarde van investeringen te meten en te verklaren. Er zijn verschillende situaties waarin u dit kunt doen:
• Als onderdeel van een SROI doelstelling bij een aanbesteding
• Het analyseren van een (deel van) uw organisatie
• Bij aanvang van een project of activiteit
• Bij de evaluatie van een project of activiteit

Als onderdeel van een SROI doelstelling bij een aanbesteding

Met Social Return On Investment (SROI) zorgen overheden dat hun investering naast het financiële rendement ook maatschappelijk rendement oplevert. Ze willen met hun inkoop zorgdragen voor een maatschappelijke impact. Daarom wordt bij aanbestedingen van werken en diensten boven €200.000,- vaak een SROI invulling meegenomen als contractvoorwaarde. Dit betekent dat bij het aanbestede werk een deel (meestal 5%) van de aanneemsom of loonsom moet worden ingezet voor social return. Er zijn verschillende manieren om hier invulling aan te geven. Bij gemeenten wordt tegenwoordig vaak gebruik gemaakt van de bouwblokkenmethode.

Het analyseren van een (deel van) uw organisatie

De SROI methode kan ook worden ingezet voor het meten van het maatschappelijke rendement van (een afdeling binnen) een organisatie. Dit kan in het kader van de Wet Banenafspraak of als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
De banenafspraak komt voort vanuit het sociaal akkoord (2013) waarin de regering, werkgevers en sociale partners hebben afgesproken om tot 2026 samen 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. Voor werkgevers gaat dit om bedrijven met meer dan 25 werknemers (fte). Op het moment dat de resultaten te lang uitblijven, zal de quotumregeling van kracht gaan. Dit houdt in dat het niet aan het jaarlijkse quotum voldoen zal worden beboet. Bedrijven kunnen door middel van een SROI analyse bepalen hoe zij er nu voorstaan en hoe zij kunnen sturen op eventueel noodzakelijke veranderingen.
Datzelfde inzicht kan benut worden voor het bepalen en behalen van MVO-doelstellingen. SROI kan ondersteunend zijn in het strategische gesprek over de sociale waarde van investeringen, de samenwerking met stakeholders wanneer er veranderingen nodig zijn en het sturen op de gewenste outcome.

Bij aanvang van een project of activiteit

Als bedrijf of organisatie kunt u besluiten bij een nieuw project of nieuwe activiteit maatschappelijke impact te realiseren. Dit kan in het kader van de eigen MVO-doelstellingen of omdat bepaalde stakeholders hier expliciet om vragen. Het is belangrijk van te voren meetbare doelstellingen te formuleren; dit doet u door middel van een SROI projectieonderzoek. Bij een projectieonderzoek wordt in de fase van planning in beeld gebracht op welke wijze investeringen het hoogste financiële en maatschappelijke rendement kan worden behaald. Ook wordt een projectieonderzoek gebruikt voor het vaststellen van verwachtte outcomes.

Bij de evaluatie van een project of activiteit

De SROI methode kan ook worden ingezet bij de evaluatie van een project of activiteit. Een evaluatieonderzoek vindt ofwel in de evaluatiefase van een project plaats, ofwel als middel om terug te blikken op behaalde resultaten. Hier wordt met terugwerkende kracht gekeken naar het maatschappelijke rendement.

Meer weten over hoe wij u kunnen ondersteunen of behoefte aan advies? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek met:

SROI Expertisecentrum
sroi@icq-talentprofs.nl
06-18233493