SROI voor overheden

Uw partner op weg naar een inclusieve samenleving!

ICQ-Talent Profs zet zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt. Dit doen wij onder andere door overheden te adviseren over hun beleid en de diverse doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen we door:
• Adviseren over SROI beleid
• Adviseren over inclusief beleid
• Adviseren van HR over inclusief werkgeverschap
• Geven van voorlichting over kwetsbare werknemers

Advies SROI beleid

U wilt als onderdeel van uw inkoopbeleid een SROI paragraaf toevoegen. Dit draagt bij aan uw doelstellingen op het gebied van maatschappelijke impact en zorgt voor duidelijkheid naar de aanbestedende partijen toe.

ICQ-Talent Profs adviseert overheden over het vormgeven van hun SROI beleid. Onze kennis van en ervaring met overheidsinstellingen, marktpartijen én mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zorgt voor een compleet en deskundig advies. Indien gewenst ondersteunen wij u met de implementatie van het beleid.

Advies inclusief beleid

Onze samenleving verandert en wordt steeds inclusiever. Als overheid hebt u een voorbeeldfunctie in het uitvoeren van inclusief beleid. Het opstellen van een dergelijk beleid is nog niet zo gemakkelijk. Het ontbreekt overheden vaak aan de tijd en deskundigheid hier voldoende aandacht aan te besteden.

Onze specialisten staan voor u klaar om u te adviseren over hoe inclusief beleid het beste in uw gemeente, provincie of regio vorm te geven. Hierbij hebben wij oog voor de kernwaarden van uw organisatie, de verschillende stakeholders, de invloed van het beleid op de inwoner en uiteraard het VN Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap. Indien gewenst ondersteunen wij ook met de implementatie van het beleid.

HR en P&O advies

Als overheid hebt u, evenals de overige bedrijven, een verantwoordelijkheid onder de Wet Banenafspraak. Daarnaast hebt u een voorbeeldfunctie waar het gaat op inclusief werkgeverschap. ICQ-Talent Profs ondersteunt HR afdelingen en P&O medewerkers in het ontwikkelen van een inclusief werving en selectiebeleid. Wij adviseren over de mogelijkheden binnen uw organisatie en hoe een werkplek passend in te richten.

Daarnaast denken wij graag met u mee over de invulling van uw reguliere vacatures door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij spreken zelf liever van ongekend talent: professionals met MBO+, HBO en WO niveau, goede kwalificaties die direct inzetbaar zijn.

Voorlichting over specifieke doelgroepen

Veel overheidsinstellingen bieden al ruimte voor werknemers met een beperking. Toch kan het soms lastig zijn te weten hoe die persoon op de juiste manier te ondersteunen. Vaak is er niet veel nodig om zorg te dragen voor een passende werkplek. Onze adviseurs denken graag met u mee. Zo bieden wij ook incompany voorlichting en training waar het specifieke doelgroepen aangaat.

Voor een advies of vragen over SROI en inclusief werkgeverschap kunt u contact opnemen met:

SROI Expertisecentrum
sroi@icq-talentprofs.nl
06-18233493