SROI bemiddeling

Bemiddeling bij een SROI-verplichting

Opdrachtgevers binnen de overheid nemen vaak een SROI-verplichting in hun inkoopvoorwaarden op. In de meeste gevallen wordt specifiek gevraagd om de SROI-verplichting in te vullen door middel van arbeidsparticipatie. Dit houdt in dat u als bedrijf betaald werk biedt aan mensen uit de SROI doelgroep. Hoe breed die doelgroep wordt ingestoken, verschilt soms per overheidsinstelling. Voorbeelden hiervan kunt u vinden in ons artikel over de bouwblokkenmethode.

ICQ-Talent Profs helpt bedrijven bij het vinden van geschikte kandidaten. Hierbij hanteren wij de volgende uitgangspunten:
• Er is een functie open of een functie te creëren
• De match tussen bedrijf en kandidaat is authentiek
• De maatschappelijke impact wordt in beeld gebracht

Er is een functie open of een functie te creëren

U heeft er als bedrijf niks aan als u iemand alleen maar aanneemt omdat het moet. Een kandidaat, uit welke doelgroep dan ook, mag iets toevoegen aan uw bedrijf. Het liefst op een functie die open is. Wij kijken graag met u mee of het mogelijk is deze functie in te vullen met iemand uit de SROI doelgroep. Die kans is er namelijk zeker! Voor functies vanaf MBO+ tot WO niveau kijkt ICQ-Talent Profs met u mee. Voor andere functies verbinden wij u graag met één van onze partners.

Is er momenteel geen functie open binnen uw bedrijf, dan brengen we de mogelijkheden voor u in beeld. Dat kan door middel van functiecreatie. Functiecreatie houdt in dat bedrijfsprocessen efficiënter worden georganiseerd door de werkzaamheden opnieuw in te delen. Zo worden (lichte) werkzaamheden van verschillende functies afgehaald en samengevoegd tot een nieuwe functie. Ook kan het bieden van een stage aan een kandidaat zinvol zijn voor beide partijen.

De match tussen bedrijf en kandidaat is authentiek

Net als bij elke andere vorm van bemiddeling bent u op zoek naar de beste kandidaat en is de kandidaat op zoek naar de beste werkplek voor hem of haar. Dat is niet anders bij het invullen van een SROI-verplichting. ICQ-Talent Profs gaat op zoek naar de juiste persoon voor u.

Wij nemen de kandidaat in dienst en detacheren hem of haar naar uw bedrijf. Zo geven we op een prettige en overzichtelijk manier vorm aan het inclusief werkgeverschap. Wilt u na de afgesproken periode graag met kandidaat verder, dan regelen wij dat graag met u. Duurzame arbeidsparticipatie van mensen uit de SROI doelgroep is uiteindelijk het streven.

De maatschappelijk impact wordt in beeld gebracht

Het is mogelijk dat u bij verschillende opdrachten voor overheden de vraag krijgt aan SROI te voldoen. Wij brengen voor u de overlap en mogelijkheden in kaart. Zo hoeft u niet voor elke opdrachtgever iets anders op te leveren. Aan te tonen dat en hoe u maatschappelijke impact realiseert, helpt u bij het reageren op aanbestedingen en in het gesprek met opdrachtgevers bij de overheid.

Neem voor meer informatie over SROI contact op met:

SROI Expertisecentrum
sroi@icq-talentprofs.nl
06-18233493