Advies

Deskundig en integraal advies

ICQ-Talent Profs draagt het Sociaal Domein een warm hart toe. Door onze jarenlange ervaring binnen het Sociaal Domein, op verschillende thema’s en diverse niveaus, bieden wij deskundig en integraal advies.

Integraal

Wist u dat 1% van de inwoners wordt bediend met wel 30% van het budget in het Sociaal Domein. Veel van die inwoners vallen onder meer dan één beleidsterrein. Daarom doet u er verstandig aan het Sociaal Domein integraal te benaderen.

Integraal betekent voor ons: ‘in samenhang met..’. De verschillende beleidsterreinen in het Sociaal Domein kun je niet los van elkaar zien. Vaak gaat het om dezelfde inwoners, de zelfde uitdagingen of problematiek. Door die samenhang te zien en te realiseren, werken we effectiever en vaak ook goedkoper.

Hoe doen we dat? Wij begrijpen heel goed dat integraal werken lastig is wanneer u als gemeente te maken heb met een veelheid aan taken, ontwikkelingen en bezuinigingen. Een blik van buitenaf kan dan helpen. Desgewenst maken wij een analyse van de mogelijkheden op het gebied van integraal beleid. Vanuit die uitgangspunten helpen we deze verbindingen te realiseren. Dat kan in het klein, op het gebied van een cluster, of in de volle breedte van het Sociaal Domein. Natuurlijk vergeten wij hierbij niet de verbindingen met het Fysiek Domein en maatschappelijke partners.

Beleidsadvies

Het kan ook zijn dat u als gemeente behoefte hebt aan ondersteuning op één onderwerp. Onze specialisten adviseren en begeleiden op alle thema’s en ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. Hierin gaat ons team van adviseurs, projectmanagers en regisseurs net dat stapje verder, want dat is wat wij doen. U kunt bij ons terecht voor:
• Tijdelijke ondersteuning op één of meerdere beleidsterreinen;
• Advies over thema’s binnen het Sociaal Domein;
• Voorbereiding en implementatie van nieuwe ontwikkelingen;
• Advies over en hulp bij integraal werken;
• Workshops of bijeenkomsten over thema’s in het Sociaal Domein.

Monitoring Sociaal Domein

Veel gemeenten lopen ertegen aan dat de monitoring van diensten in het Sociaal Domein onvoldoende aansluit bij de praktijk. Vaak wordt een voorinvestering gevraagd en is het moeilijk de voortgang of resultaten in beeld te brengen. Zeker in tijden van tekorten en bezuinigingen in het Sociaal Domein is een goede monitoring van groot belang.

Vanuit onze expertise op het gebied van Sociaal Domein, ICT en het in beeld brengen van financiële en maatschappelijke impact ontwikkelen wij een monitor die aansluit bij uw lokale (en regionale) behoeften. De effecten van uw beleid op zowel de korte als lange termijn kunt u op overzichtelijke wijze presenteren in een kwartaalrapportage en/of jaarverslag. Tussentijds is met diverse stakeholders op verschillende kennisniveaus het proces te volgen. Hierdoor is tijdig tussentijds bijsturen mogelijk. Met onze monitor Sociaal Domein draagt u binnen uw gemeente bij aan een optimale verbinding tussen beleid, uitvoering en control. Bovendien zorgt u voor een realistische kijk en grip op de gemeentelijke uitgaven.

Oplossing op maat

Hebt u een andere uitdaging in het Sociaal Domein waarvoor u op zoek bent naar een eigen product of uitwerking? Hebt u behoefte aan een lokale vertaling van een ontwikkeling of thema? Ook voor maatwerk oplossingen kunt u bij ons terecht. Binnen de ICQ-Groep verbinden wij onze professionals op het gebied van Sociaal Domein, ICT en financiën. Zo heeft u altijd een compleet en deskundig advies op maat.

Voor meer informatie: crystal@icq-talentprofs.nl of 06-18233493